Keyboard shortcuts not working

Discussion in 'iPhone Tips, Help and Troubleshooting' started by sigooner, Nov 7, 2012.

 1. sigooner macrumors member

  Joined:
  Jan 8, 2012
  #1
  time and time again, my keyboard shortcuts stop working, it stops recodnising what i type. so i have to switch the phone off and on for it to start working again, then after a while same thing will happen. does anyone have this problem or know how to help?

  thanks
   
 2. GODOGOOD macrumors newbie

  Joined:
  Nov 9, 2012
  #2
  use the shortcuts in this table

  http://support.apple.com/kb/HT1343

  HELP Toetscombinaties


  Toetscombinaties
  U kunt voor de meeste handelingen in iTunes ook een toetscombinatie gebruiken. Raadpleeg de menu's in iTunes of de onderstaande tabel als u de toetscombinaties voor veelgebruikte commando's wilt weten. Veel onderdelen van iTunes (bijvoorbeeld nummers en kolomkoppen) hebben ook een contextueel menu. Om een contextueel menu weer te geven, drukt u op de Control-toets en klikt u vervolgens op het onderdeel. Druk op de toets(en) die hieronder bij een handeling worden aangegeven om de handeling uit te voeren.

  Handeling
  Toetsen
  Toetscombinaties voor het afspelen

  Het afspelen van het geselecteerde nummer starten of stoppen
  Spatiebalk
  Het nummer dat op dit moment is geselecteerd vanaf het begin afspelen
  Return
  Naar voren of naar achteren gaan in een nummer
  Command + Option + Pijl
  Naar het volgende of vorige album in een lijst luisteren
  Option + Pijl-rechts of Pijl-links
  Naar het vorige of volgende nummer in een lijst gaan
  Pijl-links of Pijl-rechts (klikken op de vooruit- of achteruitknop in de linkerbovenhoek van het iTunes-venster)
  Toetscombinaties voor de bibliotheek en afspeellijsten

  Alle nummers in een lijst selecteren of deselecteren
  Command + klikken op een aankruisvak naast een nummer
  Een afspeellijst met de geselecteerde nummers aanmaken
  Shift + klikken op de knop met het plusteken (of de nummers naar het witte gebied in het bronpaneel slepen)
  Een slimme afspeellijst aanmaken
  Option + klikken op de knop met het plusteken
  De volgorde van de nummers in de huidige afspeellijst wijzigen
  Option + klikken op de shuffleknop
  De geselecteerde afspeellijst verwijderen uit het paneel 'Bron' zonder dit te bevestigen
  Command + Delete
  De geselecteerde afspeellijst met alle nummers verwijderen uit de bibliotheek
  Option + Delete
  Het geselecteerde nummer verwijderen uit de bibliotheek en alle afspeellijsten
  Option + Delete
  De lijst 'Radio' of 'iTunes DJ' vernieuwen (indien geselecteerd onder 'Bibliotheek')
  Command + R
  Een Genius-afspeellijst vernieuwen (indien geselecteerd onder 'Genius')
  Command + R
  Toetscombinaties voor de iTunes Store

  Naar de volgende pagina in de iTunes Store gaan
  Command + rechter vierkante haakje ( ] )
  Naar de vorige pagina in de iTunes Store gaan
  Command + linker vierkante haakje ( [ )
  Een zoekactie in de iTunes Store starten (overal in iTunes)
  Een of meer woorden in het zoekveld typen en op Option + Return drukken
  Zoeken naar updates voor apps (indien 'Apps' is geselecteerd onder 'Bibliotheek')
  Command + R
  Toetscombinaties voor bestanden en vensters

  De kolommen met nummerinformatie wijzigen
  Control + klikken op een kolomkop
  Alle driehoekjes in de kolom 'Stream' van de radio uitvouwen of samenvouwen
  Command + klikken op een driehoekje
  Het iTunes-venster verkleinen zodat alleen de afspeelregelaars worden weergegeven
  Klikken op de groene knop in de linkerbovenhoek van het iTunes-venster
  De grootte van het venster automatisch aanpassen
  Option + klikken op de groene knop in de linkerbovenhoek van het iTunes-venster
  De grootte van het iTunes-venster handmatig aanpassen
  Drukken op Command en het maatvak in de rechterbenedenhoek van het venster slepen
  In het infovenster de informatie bekijken voor het volgende of vorige nummer in de lijst
  Command + N of P
  Naar het vorige of volgende paneel gaan in het infovenster of voorkeurenvenster
  Shift + Command + linker vierkante haakje ( [ ) of Shift + Command + rechter vierkante haakje ( ] )
  Het zoekveld selecteren
  Command + Option + F
  Meer opties weergeven wanneer een visueel effect wordt getoond
  Drukken op ? en vervolgens op de aangegeven toets drukken om een optie te gebruiken (deze functie wordt niet voor alle visuele effecten ondersteund)
  Illustraties voor de geselecteerde video kiezen
  De Control-toets ingedrukt houden, op de film klikken terwijl de video wordt afgespeeld en vervolgens 'Maak poster aan' kiezen
  Toetscombinaties voor de iPod

  Voorkomen dat de iPod automatisch wordt gesynchroniseerd als de iPod wordt aangesloten op de computer
  De Command- en Option-toets ingedrukt houden wanneer u de iPod op de computer aansluit, totdat de iPod in het iTunes-venster wordt getoond
  Toetscombinaties voor de iPhone

  Voorkomen dat de iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd als de iPhone wordt aangesloten op de computer
  De Command- en Option-toets ingedrukt houden wanneer u de iPhone op de computer aansluit, totdat de iPhone in het iTunes-venster wordt getoond
  Toetscombinaties voor gesproken bestanden

  Naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan (indien beschikbaar)
  Shift + Command + Pijl-rechts of Shift + Command + Pijl-links
  Toetscombinaties voor het iTunes-menu

  Het voorkeurenvenster van iTunes openen
  Command + komma
  Het iTunes-venster verbergen
  Command + H
  Alle overige programma's verbergen
  Option + Command + H
  iTunes stoppen
  Command + Q
  Toetscombinaties voor het Archief-menu

  Een nieuwe afspeellijst aanmaken
  Command + N
  Een nieuwe afspeellijst aanmaken met de geselecteerde nummers
  Shift + Command + N
  Een slimme afspeellijst aanmaken
  Option + Command + N
  Een bestand aan de muziekbibliotheek toevoegen
  Command + O
  Het iTunes-venster sluiten
  Command + W
  Het infovenster van het geselecteerde nummer of de geselecteerde cd openen
  Command + I
  De locatie van een audiobestand weergeven
  Shift + Command + R
  Het nummer dat op dat moment wordt afgespeeld in de lijst selecteren
  Command + L
  Toetscombinaties voor het Wijzig-menu

  De laatste getypte wijziging ongedaan maken (tijdens het bewerken van tekst)
  Command + Z
  Informatie over het geselecteerde nummer of de bijbehorende illustratie knippen
  Command + X
  Informatie over het geselecteerde nummer of de bijbehorende illustratie kopiëren
  Command + C
  Informatie over het geselecteerde nummer of de bijbehorende illustratie plakken
  Command + V
  Alle nummers in de lijst selecteren
  Command + A
  Alle nummers in de lijst deselecteren
  Shift + Command + A
  De kolommen 'Artiest' en 'Album' verbergen of tonen
  Command + B
  Illustratie verbergen of tonen
  Command + G
  Het venster 'Weergaveopties' openen voor de geselecteerde bron
  Command + J
  Toetscombinaties voor het Regelaars-menu

  Het afspelen van het geselecteerde nummer starten of stoppen
  Spatiebalk
  Het volgende nummer in een lijst afspelen (als er al een nummer wordt afgespeeld)
  Pijl-rechts
  Het vorige nummer in een lijst afspelen (als er al een nummer wordt afgespeeld)
  Pijl-links
  Het volume verhogen
  Command + Pijl-omhoog
  Het volume verlagen
  Command + Pijl-omlaag
  Het geluid dempen (zonder het afspelen te onderbreken)
  Option + Command + Pijl-omlaag
  Een cd verwijderen
  Command + E
  Toetscombinaties voor het Visuele effecten-menu

  Visuele effecten inschakelen
  Command + T
  Schakelen tussen de schermvullende weergave en de vensterweergave van de visuele effecten (wanneer de visuele effecten zijn ingeschakeld)
  Command + F
  Toetscombinaties voor het Geavanceerd-menu

  Audiobestanden van een specifieke URL naar iTunes streamen
  Command + U
  Toetscombinaties voor het Weergave-menu

  Video met halve grootte weergeven
  Command + 0
  Video met werkelijke grootte weergeven
  Command + 1
  Video met dubbele grootte weergeven
  Command + 2
  Video aan scherm aanpassen
  Command + 3
  Video schermvullend weergeven
  Control + Command + F
  Schermvullende weergave sluiten
  Command + F
  Toetscombinaties voor het Venster-menu

  Het iTunes-venster in het Dock plaatsen
  Command + M
  Toetscombinaties voor het Help-menu

  iTunes Help openen
  Command + vraagteken (?)
  Algemene toetscombinaties

  iTunes openen in de veilige modus (zonder externe plugins)
  Command + Option (bij het openen van iTunes)
   

Share This Page