Become a MacRumors Supporter for $50/year with no ads, ability to filter front page stories, and private forums.

SNOR

macrumors newbie
Original poster
Dec 14, 2017
2
0
Is there a way to make any video online loop in chrome?
 

SNOR

macrumors newbie
Original poster
Dec 14, 2017
2
0
Tak for svaret!
Jeg kan bare ikke finde ud hvordan jeg bruger det online?
Skal jeg indsætte linket til den video jeg gerne vil loope et sted?
 

Lunder89

macrumors 6502
Oct 16, 2014
392
129
Denmark
Nej, du skal åbne for HTML redigering der hvor du gerne vil have videoen til at gentage.
Medmindre det er fordi du gerne vil have en allerede eksisterende video til at gentage, så skal du nok bruge en browser udvidelse.
Det link jeg gav, var hvis du selv uploadede noget video der skulle gentage.
Det eneste jeg kan finde i Chrome for at gentage en video, er video'er på YouTube. (Søgte i udvidelser på "Repeat video")
 
Register on MacRumors! This sidebar will go away, and you'll see fewer ads.