fault

 1. Riku7
 2. chenks
 3. kidcrayon
 4. CC88
 5. Smeaton1724
 6. aPple nErd
 7. JacksonCraig94
 8. 6836838
 9. Pedro724
 10. antron81
 11. geekonthepc
 12. soum91
 13. JMMP321